Zpět
Hana Pavézková

Hana Pavézková

Spirituální učitelka

Hana je lektorkou Kaleshwara yogy.

S meditačními technikami Kaleshwara Yogy se Hana seznámila v roce 2008 prostřednictvím kurzu o Procesu pěti elementů. Od roku 2009 je studovala přímo u zdroje — ve Šrí Káléšvarově ášramu v Penukondě v jižní Indii, kde pod přímým vedením Šrí Káléšvary a jím trénovaných učitelů absolvovala Univerzitu duše a řadu speciálních programů. V Penukondě žila až do Šrí Káléšvarova odchodu do mahásamádhi v roce 2021.

V současné době Hana všestranně podporuje Šrí Káléšvarovy studenty v České republice, rozvíjí zde aktivity Káléšvarovy evropské organizace Kaleshwar e.V. a předává své bohaté zkušenosti a znalosti Kaleshwara Yogy. Je spoluautorkou českého překladu knihy Dary Širdi Sáí Báby a dalších publikovaných materiálů. Od roku 2013 vede český tým meditačních on-line kurzů Kaleshwar e.V.

Jakožto certifikovaná učitelka pořádá semináře a ohňové púdži, poskytuje osobní konzultace a propojuje Šrí Káléšvarovy české studenty s jeho studenty v zahraničí. Společně se svou domovskou skupinou v Brně nyní naplňuje jejich sdílený sen: Vytvořit a udržovat prostor, který by lidem umožňoval zažívat kontakt s energií. Prostor, kam si lidé mohou přijít pro citlivý a kvalifikovaný doprovod procesy, které nám pomáhají nacházet hluboké vnitřní ticho a naplnění a stávat se den za dnem šťastnějšími a autentičtějšími lidskými bytostmi.

„Používání manter a technik, které Šrí Káléšvara sdílel, je pro mě jedním velkým, krásným dobrodružstvím, dynamickým procesem sebepoznání, který mi pomohl objevit krásu a skutečné potřeby mé vlastní duše a dal mi sílu je následovat.

Učení, které je s ním spojené mě nepřestává překvapovat svou moudrostí a hlubokou propojeností s životem. Jsem neskonale vděčná, že jsem ho mohla ve svém životě poznat, a že ho dnes mohou sdílet s ostatními.“

Další instruktoři